Starthästar / Resultat 2016-17

uppdaterad 13/11 -17

Hästar Resultat 2017 Pengar Mor
Snake Lake 2 år 6...3-2-0-1-0 1.026.200 kr Solid Snake
Leonardo 3 år 9...1-1-0-2-1-2 147.169 kr Lumen
Hightower 6 år 8...1-2-0-0-3 90.792 kr Gryngolette
Golden Caviar 4 år 9...0-4-0-1-1 66.416 kr Solid Snake
Louranga 2 år 7...0-0-2-1-0-1 58.800 kr Icedance
Carambola Star 3 år 10...0-1-1-2-1 47.835 kr Inching
Amarillo Starlight 4 år 7...0-0-0-2-0 33.600 kr Sadowa
Spinning Queen 3 år 7...0-1-1-0-0 19.840 kr Cycle of Life
Nitro Nobella 4 år 1...0-0-1-0-0 10.800 kr Cycle of Life
Fort Knox 2 år 2...0-0-0-0-1 7.000 kr Cape Safari
Royal Starlight 3 år 5...0-0-0-0-1 2.681 kr Sadowa
Ruby Starlight 2 år 1...0-0-0-0-0 0 kr Sadowa
Lea 2 år kvalad Lumen
Summa 71...5-11-5-9-8-3 1.510.413 kr
Seger % 7 Plats 30 % På pengar 59 %
Hästar Resultat 2016 Pengar Mor
Golden Dollar 7...2-2-0-1-0-1 464.600 kr Solid Snake
Amarillo Starlight 7...2-1-1-1-1 385.700 kr Sadowa
Carambola Star 7...1-3-1-0-1 243.600 kr Inching
Capoeira 6...1-2-0-1-0 142.800 kr Capizzi
Golden Caviar 8...1-0-1-0-1 38.640 kr Solid Snake
Hightower 6...1-0-0-1-0 34.800 kr Gryngolette
La Supernova 2...0-0-0-0-1 5.600 kr Lumen
Spinning Queen 4...0-0-0-0-0 0 kr Cycle of Life
Nitro Nobella 1...0-0-0-0-0 0 kr Cycle of Life
Texas Snake 2...0-0-0-0-0 0 kr Solid Snake
Royal Starlight 1...0-0-0-0-0 0 kr Sadowa
Summa 51...8-8-3-4-4-1 1.315.740 kr
Seger % 16 Plats % 37 På pengar % 55